Aktuellt just nu…

 

Kallelse till årsstämma

RGSS Bredband ek. förening

 

 

Kallelse och förslag till dagordning för föreningsstämma i
RGSS Bredband Ekonomisk Förening

 

Måndagen den 30 augusti 2021 kl. 18.00 i Rackeby/Skalunda Bygdegård

 

 

Förslag till dagordning

 

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Val av stämmosekreterare
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 7. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. (senast två veckor innan).
 8. Styrelsens årsredovisning.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och

balansräkning.

 1. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
 2. Motioner till stämman.
 3. Medlemsavgift och andra avgifter.
 4. Fastställande av antal ledamöter till styrelsen
 5. Fastställande av antal suppleanter till styrelsen
 6. Val av ordförande
 7. Val av ledamöter till styrelsen.
 8. Val av revisorer.
 9. Val av valberedning.
 10. Budget och utbyggnadsplaner
 11. Stämmans avslutande.

 

-------------------------------------------

 

Klicka här för att komma till bildsidan

 

Klicka här för att komma till filmer på Youtube

 

285st fastigheter är nu anslutna med fiber.

 

 

 

Skicka in din mail-adress till RGSS klicka här

Genom att klicka på länken och skicka ett mail till oss godkänner du att vi lagrar din e-post adress enligt GDPR