P9080012

Syftet med denna förening är att boende i Rackeby, Gösslunda, Skalunda & Strö skall kunna ansluta sina fastigheter med fiber där man kan använda olika tjänster som Internet, TV, och Telefoni.

Föreningen registrerad hos Bolagsverket den 8/4-10. RGSS Bredband ekonomisk förening Orgnr. 769621-3276